Sprzedaż udziału w nieruchomości

Sprzedaż udziału w nieruchomości – czy jest możliwa? Tak. Zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem, nawet bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Zatem sprzedaż udziału w nieruchomości jest jak najbardziej możliwa, nie ma przeszkód, aby sprzedać swój udział. Współwłaścicielami nieruchomości Read More …