Sprzedaż udziałów w nieruchomości

Sprzedaż udziałów w nieruchomości – czy jest możliwa? Tak. Zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem, nawet bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Zatem sprzedaż udziałów w nieruchomości jest jak najbardziej możliwa, nie ma przeszkód, aby sprzedać swój udział. Współwłaścicielami nieruchomości zazwyczaj zostajemy mimo woli. Najczęściej jest to następstwo rozwodu i wiążącego się z nim podziału majątku lub nabycie spadku.Niestety często dochodzi do konfliktów na tle zarządzania takim majątkiem, podziału zysków lub ponoszenia kosztów i taka współwłasność staje się kłopotliwa.