Co grozi za usunięcie lokatora?

Usunięcie lokatora Usunięcie lokatora z nieruchomości stosując przemoc jest nielegalne i bezprawne. Zgodnie z art. 191 § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 1a. Tej samej karze podlega, ten kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ustawodawca, wprowadzając te przepisy w 2016 roku zareagował na kontrowersyjne zachowania właścicieli nieruchomości, tzw. „czyścicieli kamienic” którzy chcąc odzyskać własność utrudniają lokatorom korzystanie z zajmowanych Czytaj dalej…

Sprzedaż mieszkania z lokatorem

Czy możliwa jest sprzedaż mieszkania z lokatorem W świetle obowiązującego prawa – tak. Sprzedaż mieszkania z lokatorem jest możliwa i  zgodna z prawem. Podjęcie decyzji o sprzedaży mieszkania z lokatorem z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Bardzo często związane jest z konfliktami rodzinnymi. Co niemal zawsze wiąże się z dużymi emocjami. Dodatkowo sam fakt sprzedaży nieruchomości z lokatorami nie jest akceptowany społecznie. Niechciani lokatorzy mogą znajdować się w naszej nieruchomości z różnych powodów. Mogą to być członkowie rodziny, którzy dodatkowo być może są w danym lokalu zameldowani lub nierzetelni najemcy o których słyszy się w mediach coraz częściej.  Osoby takie Czytaj dalej…