Czym jest skup nieruchomości

Firmy skupujące nieruchomości oferują właścicielom domów, mieszkań czy działek możliwość zakupu ich nieruchomości po nieco niższej cenie, zapewniając im jednak łatwy i szybki proces. Dzięki tego rodzaju usłudze zakupu sprzedający nie muszą przygotowywać nieruchomości do sprzedaży. Czytaj dalej…

Skup Nieruchomości

Skup Nieruchomości Skup nieruchomości – to rodzaj usługi skierowany do osób którym zależy na szybkiej i bezproblemowej sprzedaży nieruchomości. Oferując szybki zakup nieruchomości firmy gwarantują pomoc w zgromadzeniu wszelkich dokumentów. Od zgłoszenia nieruchomości do finalnego wpłynięcia środków na konto mija niecały tydzień. Sprzedaż odbywa się bezproblemowo i błyskawicznie, związane jest to jednak z ceną, która jest o  20-30 % niższa od ceny, jaką właściciel dostałby na rynku. Określenie Ceny przez skup nieruchomości Nieruchomość jest ekspresowo wyceniana na podstawie podanych parametrów nieruchomości. Otrzymamy warunki zakupu oraz wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do finalizacji transakcji. Skup nieruchomości charakteryzuje się  szybkim przebiegiem procesu sprzedaży Czytaj dalej…

Skup nieruchomości – czy się opłaca?

Czy skup nieruchomości się opłaca? Chcesz sprzedać swoją nieruchomość? Zależy Ci aby zrobić to tak tak szybko, jak to możliwe. Niestety sprzedaż nieruchomości jest zwykle bardzo skomplikowanym procesem, który nie jest szybki. Wręcz przeciwnie, często sprzedaż się przeciąga a tym samym wydaje się praktycznie niemożliwa. Jeśli jednak dana osoba potrzebuje pieniędzy tak szybko, jak to możliwe, może to wywołać wiele nerwowych uczuć. Skup nieruchomości za gotówkę wydaje się być prawdziwym „zbawieniem”. Czy jest to jednak opłacalne dla właściciela?

Co grozi za usunięcie lokatora?

Usunięcie lokatora Usunięcie lokatora z nieruchomości stosując przemoc jest nielegalne i bezprawne. Zgodnie z art. 191 § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 1a. Tej samej karze podlega, ten kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ustawodawca, wprowadzając te przepisy w 2016 roku zareagował na kontrowersyjne zachowania właścicieli nieruchomości, tzw. „czyścicieli kamienic” którzy chcąc odzyskać własność utrudniają lokatorom korzystanie z zajmowanych Czytaj dalej…

Sprzedaż mieszkania z lokatorem

Czy możliwa jest sprzedaż mieszkania z lokatorem W świetle obowiązującego prawa – tak. Sprzedaż mieszkania z lokatorem jest możliwa i  zgodna z prawem. Podjęcie decyzji o sprzedaży mieszkania z lokatorem z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Bardzo często związane jest z konfliktami rodzinnymi. Co niemal zawsze wiąże się z dużymi emocjami. Dodatkowo sam fakt sprzedaży nieruchomości z lokatorami nie jest akceptowany społecznie. Niechciani lokatorzy mogą znajdować się w naszej nieruchomości z różnych powodów. Mogą to być członkowie rodziny, którzy dodatkowo być może są w danym lokalu zameldowani lub nierzetelni najemcy o których słyszy się w mediach coraz częściej.  Osoby takie Czytaj dalej…

Sprzedaż udziałów w nieruchomości

Sprzedaż udziałów w nieruchomości – czy jest możliwa? Tak. Zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem, nawet bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Zatem sprzedaż udziałów w nieruchomości jest jak najbardziej możliwa, nie ma przeszkód, aby sprzedać swój udział. Współwłaścicielami nieruchomości zazwyczaj zostajemy mimo woli. Najczęściej jest to następstwo rozwodu i wiążącego się z nim podziału majątku lub nabycie spadku.Niestety często dochodzi do konfliktów na tle zarządzania takim majątkiem, podziału zysków lub ponoszenia kosztów i taka współwłasność staje się kłopotliwa.